Szanowni Państwo,

Serdecznie witamy na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej Notariusz Pauliny Carło.

Nadrzędnym zadaniem notariusza jest zagwarantowanie stronom poczucia bezpieczeństwa obrotu, wyjaśnienia ewentualnych niejasności w związku z dokonywanymi czynnościami i zastosowanie takich rozwiązań prawnych, które pozostając w granicach obowiązującego prawa odpowiadają woli klientów. Aby uczynić zadość tym zadaniom Kancelaria zatrudnia świetnie wykwalifikowany personel, który zawsze służy Państwu radą i pomocą.

Wizyty

Prawidłowe przygotowanie wizyty w Kancelarii znacząco oszczędzi Państwa czas i usprawni całą procedurę dokonywania czynności. Przede wszystkim uprzedni kontakt z Kancelarią umożliwi ustalenie rodzaju czynności, weryfikację dokumentów, sporządzenie projektu aktu notarialnego i umówienie dogodnego terminu spotkania. Mimo, że będzie nam niezwykle miło gościć Państwa to jednak w fazie przygotowania czynności osobiste doniesienie dokumentów nie jest niezbędne. Możecie Państwo skorzystać z e-maila i przesłać kopie dokumentów. Proszę jednak pamiętać, że podczas wizyty, w czasie której dokonywana będzie czynność musicie Państwo przedstawić notariuszowi ich oryginały.

Dalej

Płatności

Wynagrodzenie notariusza ustalone jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i powiększone o 23% podatku VAT. Wynagrodzenie przysługuje również za wypisy aktu notarialnego, które doręczane są nie tylko stronom, ale również sądom i odpowiednim organom państwa. Przy każdej czynności Kancelaria poinformuje Państwa szczegółowo o wysokości i składnikach wynagrodzenia za daną czynność.

Pamiętać jednak należy, że w wielu przypadkach taksa notarialna jest tylko niewielką częścią sumy, którą zostawiacie Państwo w Kancelarii. Dzieje się tak dlatego, że notariusz jako płatnik pobiera i odprowadza inne daniny publicznoprawne, a mianowicie:

Proszę pamiętać o tym, że dokonanie czynności przez notariusza jest uzależnione od uprzedniego opłacenia przez stronę powyżej wskazanych opłat i podatków. Tak więc wynikające z nich kwoty powinny być wpłacone na rachunek bankowy lub do kasy Kancelarii przed lub najpóźniej w momencie dokonywania czynności.

Poniżej znajdziecie Państwo numer rachunku bankowego Kancelarii:

Bank PKO BP 53 1020 4812 0000 0102 0127 9371

Dalej

Nasz zespół

Dalej

Kontakt

Oczywiście jeżeli informacje zawarte na stronie nie są wystarczające i nasuwają się Państwu jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, proszę pamiętać, że dla Państwa wygody personel Kancelarii oczekuje na kontakt z Państwem pod telefonem, e-mailem oraz zapraszamy Państwa do siedziby Kancelarii, gdzie notariusz nieodpłatnie udzieli informacji odnośnie dokonywanych czynności.

Czynności notarialne co do zasady dokonywane są w siedzibie Kancelarii, lecz w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z okoliczności lub charakteru czynności, istnieje również możliwość ich dokonania poza siedzibą, co jednak wiąże się z dodatkowymi opłatami. Istnieje także możliwość umówienia spotkania poza zwykłymi godzinami pracy Kancelarii pod warunkiem wcześniejszego kontaktu i poczynienia w tym zakresie stosownych ustaleń.

Pozostając do Państwa dyspozycji serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Kancelarii.

Kancelaria Notarialna - Notariusz Paulina Carło
ul. bł. Królowej Jadwigi 43/3, 70-300 Szczecin
tel.: 91 813 76 58
tel. kom.: +48 573 264 464
godziny otwarcia: pon. - pt. 9.00-17.00
biuro@notariusz-szczecin.com